NOTÍCIA

Descobreix el Teatre Social!

20 de setembre de 2020

Descobreix el Teatre Social!

On es fa? A Cal Temerari (Carrer Plana de l'hospital 26, Sant Cugat del Vallès)

Quan? Els dilluns de 20 a 22h. 

Quin dia comença? el 5 d'octubre de 2020

Quines novetats hi ha? Aquest curs, a banda de Teatre Fòrum i Teatre Imatge també es treballarà el Teatre Invisible.

El més important de tot: com m'inscric? Fes clic aquí

 

I què més? 

Durant aquest curs es realitzaran diferents jocs, exercicis i dinàmiques per tal de poder crear la
disponibilitat necessària per a treballar tècniques especifiques del teatre social com:

-Teatre imatge
El Teatre imatge és una branca del Teatre de l'Oprimit que tracta de reflectir idees, situacions
o emocions mitjançant imatges. L'objectiu és fer-ne un anàlisi i deslligar la paraula del seu
context (cultural, social o polític) mitjançant un llenguatge visual, que implica un treball
corporal, gestual i emocional sovint més creatiu i crític.

-Teatre Fòrum
El Teatre Fòrum és una de les branques del Teatre de l’Oprimit amb l’objectiu de presentar una
escena o una obra on s’observa una situació d’opressió que el protagonista no sap com
enfrontar. Els espectadors són convidats a reemplaçar al protagonista i a provar totes les
possibles solucions, idees o estratègies per tal de resoldre el conflicte. És un assaig col·lectiu
per a l’acció real.


-Teatre Invisible
El Teatre Invisible és una de les branques del Teatre de l'Oprimit creada per intervenir, a través
del teatre, en la quotidianitat de la gent fent visibles conflictes socials silenciats per generar un
canvi d’opinió o d’actitud en el públic que hi participa.